Representanter fra blant annet Innlandet fylkeskommune, grunneier, entreprenørfirmaet Lia maskin og transport AS og Nord-Odal kommune var tilstede da åpninga ble markert.

De 1700 kubikkene med sprengt fjell som lå lagret på rasteplassen har blitt brukt til å utvide rasteplassen, som også har fått helt nye sittegrupper og krakker. Plassen er også rustet opp med et helt nytt toalettbygg med innlagt vann, og en latrine for tømming av toalett på bobiler og campingvogner.

Byggeleder Ronny Finvik i Innlandet fylkeskommune fortalte også om at det har blitt hugget en del trær, noe som gjør utsikten mot Storsjøen meget flott.

Det passerer ca. 3500 kjøretøy her i døgnet, og ca 13 prosent av dette er vogntog.

Kultur- og kommunikasjonsrådgiver Stig Aasheim representerte kommunen, og fikk i oppdrag sammen med Sondre Snekkerhaugen fra entreprenørfirmaet å klippe snora. Han takket på vegne av kommunen de involverte, og la vekt på at dette er en rasteplass som betyr mye både for trailersjåfører, turister og lokalbefolkningen.

Alle tilstedeværende var skjønt enige om at dette nå er en av landets vakreste rasteplasser.

Snorklipping på Hanor
Sondre Snekkerhaugen og Stig Aasheim klipte snora. (Foto: Gunnar Nygård)

Prosjektleder Ronny Finvik fra Innlandet fylkeskommune
Prosjektleder Ronny Finvik i Innlandet fylkeskommune (Foto: Gunnar Nygård)

Utsiktsbenk på Hanor
Stig Aasheim og grunneier Hans Saugnes på en av de flotte utsiktsbenkene som er satt opp på Hanor rasteplass (Foto: Gunnar Nygård)