På gårsdagens pressekonferanse la regjeringen fram hvilke nasjonale tiltak som gjelder fra og med 19. januar, i dagens møte i kriseledelsen har Nord-Odal kommune sett på de lokale med bakgrunn i de nasjonale råd og retningslinjer.

Tiltak som gjelder fra og med 20. januar

  • Ungdomsskolen tilbake til gult nivå

Dette innebærer at alle elever ved Nord-Odal ungdomsskole har ordinær skole og oppmøte fra og med 20. januar. Det anbefales fortsatt bruk av munnbind for alle elever over 12 år i forbindelse med skoleskyss.

Informasjon om dette er også sendt til alle foreldre/foresatte ved ungdomsskolen, og de som har elever over 12 år.

  • Digitale politiske møter

Politiske møter vil inntil videre bli avholdt digitalt.

  • Ikke utleie av kommunale lokaler

Lokaler i kommunehuset, skoler, Milepelen, Samling, Prestberget, Gjeddevasskoiene vil ikke bli utleid inntil videre

 

Tiltak som gjelder fra og med 25. januar

  • Åpent kommunehus / servicekontor / NAV-mottak

Kommunehuset åpner for besøk mandag 25. januar. Åpningstider er 10:00 – 14:00 (mandag – onsdag + fredag), torsdager 12:00 – 14:00 (NAV-mottak).

Da det fortsatt er anbefalt hjemmekontor for dem som har mulighet til det vil vi anbefale å ta kontakt med saksbehandlere enten via telefon eller e-post.

Kontaktinformasjon

  • Åpen idrettshall for barn og unge opp til 20 år, for organisert trening

Barn og unge under 20 år kan igjen trene og delta på fritidsaktiviteter. Idrettshallen åpnes for organisert trening gjennom lag og foreninger for alle i denne aldersgruppa. Gjelder også gymsaler.

  • Åpen kino

Det åpnes for kinoforestillinger, med begrenset antall billetter.

 

Nasjonale tiltak

Alle tiltak gjelder inntil videre. Nasjonale og lokale vurderinger vil foretas fortløpende. Skjenkeforbudet vurderes nasjonalt neste uke.