Det vil foregå graving og byggearbeider for bank/biblioteksbygget «Samling» i vår/sommer.

Det vil føre til at:

  • Innkjøring til Sentrumsvegen stenges fra rundkjøring i Bunesvegen.
  • Kjøring til Apotek1 og Gjensidige skjer fra nord. Se kart .
  • Brakkerigg for entreprenør plasseres på P-plass nord for Sanitetens hus(Gamle Kommunehuset) Se vedlegg.
riggplan
riggplan