Hovedtiltaket vil være en obligatorisk «trekant-samtale» mellom den gravide, dennes leder og jordmor. Denne samtalen er tenkt å finne sted så snart som mulig graviditeten er kjent, ved 20. og ved 30. svangerskapsuke. Det vil her bli kartlagt og vurdert tilrettelegging under svangerskapet. Ved å kunne være i arbeid får den gravide brukt sin kompetanse og opprettholder kontakten med arbeidsplassen lengst mulig. Dette er viktig for begge parter, og gjør det lettere når permisjonstiden er over.

Derfor er det igangsatt et prosjekt med dette i fokus etter en henstilling fra Arbeidsmiljøutvalget. En prosjektplan er under utarbeidelse og denne vil bli lagt frem til behandling i Styringsgruppa (her: rådmannens ledergruppe) og Arbeidsmiljøutvalget 02.05.2016. Oppstart er tenkt september 2016.

Prosjektperioden er foreløpig satt til 30.06.2017, med mulighet til forlengelse ut året 2017. Da prosjektet er gjennomført skal dette være et kjent tilbud for alle ansatte og være en del av det systematiske HMS-arbeidet, en naturlig del av Nord-Odal kommunes personalpolitikk.

Prosjektgruppa består av:

  • Jordmor Malin J. Heiberg
  • Bedriftsfysioterapeut fra HMS-Øst Karianne Haave
  • Saksbehandler personal Hilde Kristin Haugland

Samme type prosjekt er gjennomført i mange kommuner og bedrifter med gode resultater, slik at vi håper på det samme hos oss.

Prosjektgruppa Gravide i jobb
Møte i prosjektgruppa, f.v. IA-rådgiver Kåre Tømterud, Hilde-Kristin Haugland, Malin J. Heiberg og Karianne Haave