BadeplassTemperaturTKB uttak 25.06.19IE uttak 25.06.19
Nord-Odal
Sognabben Camping17°C24
Mortenrudstranda17,5°C5922
Sætersjøen17,5°C2< 1
Råsen17,5°C93
Bukkeneset17°C2< 1
Kalvhella17°C247
Sør-Odal
Sæterlisjøen18,5 °C< 1< 1
Sagalandet17,5°C24
Dølisjøen17,5°C< 13
Ringås18,5°C3< 1
Glomma Blir tatt

02.07.19

 
    

Vurderingskriterier

Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak utefra innhold av tarmbakterier (TKB og IE). Vannkvaliteten er gjengitt i tre tilstandsklasser, med utgangspunkt i normene i vannkvalitetsnormer for friluftsbad:

Termotolerante koliforme bakterierGodMindre godIkke akseptabel
(TBK)/100 ml

Intestinale enterokokker(IE)/100 ml

< 100100-1000>1000

 

I Sør-Odal og Nord-Odal er vannkvaliteten kontrollert for både intestinale enterokokker og termotolerante koliforme bakterier. Dette for å ha en god oversikt over forurensning fra tarmbakterier.  Temperaturen er målt en armlengde ned i vannet.

Svømmekløe

Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt. For mer informasjon se på Folkehelseinstituttets side om svømmekløe.

Alger

Oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) kan forekomme i ferskvann, brakkvann og saltvann. Disse organismene kan produsere flere typer toksiner. Dersom vannet er grønt, rødt eller brunt kan det være en algeoppblomstring og bading bør unngås.

 

Songnabben camping
Songnabben camping