Prøver er tatt følgende steder:

  • Bukkeneset, 17°C
  • Songnabben Camping, 16,5°C
  • Morterudstranda, 17°C
  • Kalvhella, 19°C
  • Råsen, 16°C
  • Sætersjøen, 16°C

Temperaturen er målt en armlengde ned i vannet. Det sannsynlig at det er varmere nå enn da vannprøver ble tatt kveld og natt i forrige uke.

Alle prøver viser altså at det er god badevannskvalitet – og dermed trygt å bade i Nord-Odal.

Korona

  • Husk forebyggende smittevern for å begrense koronavirus smitte.  
  • Å holde avstand og å ha god håndhygiene er sentralt.
  • Du skal ikke bade på en badeplass om du er syk.

Husk også å rydde og ta med/kast søppel slik at stranda holder seg ren og fin i sommer.

Sikkerhet

I fjor druknet 88 personer i Norge, 6 av disse i Innlandet. Det er for mange, vi anmoder både om at man ikke overvurderer sine egne svømmeevner og at man holder øynene åpne for at andre kan ha problemer under bading.

Redningsselskapet: 88 personer druknet i 2020

Annet

Svømmekløe:Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt. For mer informasjon se på Folkehelseinstituttets side om svømmekløe.

Alger: Oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) kan forekomme i ferskvann, brakkvann og saltvann. Disse organismene kan produsere flere typer toksiner. Dersom vannet er grønt, rødt eller brunt kan det være en algeoppblomstring og bading bør unngås. 

Vi ønsker alle en varm, trygg og god badesommer på Nord-Odals mange flotte badeplasser!