Etter endring av forvaltningsloven i 2014 er det digital kommunikasjon som er hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med innbyggere og næringsdrivende (www.regjeringen.no/no/dokumenter/digital-kommunikasjon-hovedregel/). For mer informasjon om digital post anbefaler vi at du tar en titt på www.norge.no der du f. eks kan velge digital postkasse.

Reservasjon
Vi gjør oppmerksom på at du kan reservere deg mot digital kommunikasjon. Du vil da fremdeles få viktig post fra det offentlige på papir. Les mer om reservasjon på www.norge.no/nb/reservasjon.

Vi vet at ikke alle våre innbyggere er digitale, så vi oppfordrer derfor alle som leser dette til å hjelpe andre i familien, vennekretsen eller nabolaget med å reservere seg. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på, men vi kan ikke reservere på vegne av noen over telefon, da er det kun personlig oppmøte med legitimasjon som gjelder.