Etter endring av forvaltningsloven i 2014 er det digital kommunikasjon som er hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med innbyggere og næringsdrivende. Les mer om dette her. For mer informasjon om digital post anbefaler vi at du tar en titt på norge.no der du for eksempel kan velge digital postkasse.

For de som ikke har valgt digital postkasse eller ikke har reservert seg vil posten komme i Altinn. Blir den ikke lest i Altinn innen 2 dager sendes det per brev via vår printtjeneste. Alle dokumenter som sendes digitalt vil bli sendt med høy sikkerhet og krav om ID-porten pålogging. 

Reservasjon

Vi gjør oppmerksom på at du kan reservere deg mot digital kommunikasjon. Du vil da fremdeles få post fra det offentlige på papir. Les mer om reservasjon på norge.no.

Vi vet at ikke alle våre innbyggere er digitale, så vi oppfordrer derfor alle som leser dette til å hjelpe andre i familien, vennekretsen eller nabolaget med å reservere seg. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe dere lurer på, men vi kan ikke reservere på vegne av noen over telefon, da er det kun personlig oppmøte med legitimasjon som gjelder.
 

Motta digital post fra det offentlige! from Difi on Vimeo.

digipost
digipost