Frisklivssentralen tilbyr hjelp til levevaneendring innen områdene kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og søvn. Vi vil i løpet av høsten starte med faste aktiviteter, ha veiledning i forhold til levevaneendring, det planlegges kurs i hverdagsglede og Bra Mat. Informasjon om tilbudet kommer på Frisklivssentralens nettside i løpet av august.
 
Er du interessert og lurer på om dette er noe for deg? Lege, psykisk helse, Nav og andre tjenester kan henvise, eller du kan selv ta kontakt uten henvisning. Ta kontakt med Hildegunn på Frisklivssentralen på telefon 913 35 858 fra 10. august.