Faktura for mars måned er allerede sendt ut og forfaller 20.mars, denne betales i sin helhet. Fritak for betaling av barnehage og SFO gjelder fra 13. mars og så lenge barnehagen/SFO er stengt grunnet koronautbruddet. Fratrekk for allerede stengte dager refunderes ved neste fakturering.

Ta kontakt med styrer eller SFO-leder dersom det er omstendigheter som gjør at man er nødt til å se på betalingsutsettelser.