Tiltak                                                                                    Frist

Tilskudd tettere planting, høst                                          25. november

Tilskudd skogkultur, ungskogpleie, markberedning        1. desember

Utbetaling av tilskudd til skogsbilvegbygging 2021          1. desember

 

For mer informasjon følg lenken til Statsforvalteren, eller ta kontakt med kommunen.

https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-og-mat/skogbruk/frist-for-soknad-om-refusjon-av-skogfond-og-nmsk-tilskudd-2021/

SKogfond 2021