Ekstern evaluering viser stor nytte

Det er på oppdrag fra fylkesrådet gjennomført ei ekstern evaluering av bruken av kommunale næringsfond i perioden 2012-15. Rapporten viser at midlene gir stor nytte for tilskuddsmottakerne, men at det er rom for forbedring i tildelingsrutiner og klargjøring av formål. I forslaget til statsbudsjett og i budsjettforliket er det gjort nedskjæringer og store omlegginger i de regionale utviklingsmidlene. Dette skaper også et behov for endringer i tildeling av midler og retningslinjer, bl.a. fordi midler til kommunale næringsfond bare kan tildeles kommuner med spesielle distriktspolitiske utfordringer.

Flere arbeidsplasser i Hedmark

Det er satt opp følgende hovedmål for bruken av kommunale næringsfond: «Flere arbeidsplasser i Hedmark.» Delmål og mer detaljerte føringer for bruken av midlene som tildeles til kommunale næringsfond vurderes når fylkesrådet skal fordele de regionale utviklingsmidlene for 2017.

Krav til kommunene

For å være kvalifisert til å motta midler er det satt følgende krav til kommunene:

 • Utarbeide retningslinjer for bruk og forvaltning av næringsfondet
 • Ha et næringsapparat, eller ha tilgang til et, med en person i minimum 50 % stilling (næringsrådgiver eller tilsvarende). Næringsapparatet skal ha kapasitet til å ta initiativ og være proaktiv overfor næringslivet, og kjenne til ulike kompetansemiljø og finansieringsordninger
 • Utarbeide en strategi for næringsutvikling. Denne skal ha langsiktige strategiske mål, med konkretisering av prioriteringer
 • Ha innfridd kravet til rapportering foregående år (gjennom regionalforvaltning.no)

Nord-Odals bruk av midler i 2016

Følgende virksomheter har fått støtte fra vårt kommunale næringsfond i året som har gått:

 • Fotterapeutene Gunn Else Svennebybråten og Else Bekken. Spesialutstsyr. Etablering av ny salong. Samlokalisering.
 • Odalsbryggeriet. Spesialutstyr - halvautomatisk tappemaskin.
 • Opplevelsesaktiviteter. Lena Rangnvaldstdatter. Etablererkurs, egenandel.
 • Yogatid. Markedsføring, ny nettside.
 • Galleri Nordhagen. Eksport. Internasjonal makredsføring.
 • Vaktmestertjenester Thomas Negård. Spesialustsyr. Sittemaskin.
 • Safe Park Defender. Utvikling av bil-/sikkerhetsutstyr. Kommersialisering, markedsføring.
 • Din tid frisør.  Fagsystem, spesialustyr, makredsføring.
 • Milepelen. Hotelletablering. Markedsføring, webside.
 • DYR Expert (Utstyr akvarie/hagedam) Etablering av nettbutikk. Reklame.
Fotterapeutene Gunn Else Svennebybråten og Else Bekken.
Fotterapeutene Gunn Else Svennebybråten og Else Bekken.