Tidligere har midler til kommunalt næringsfond blitt bevilget over statsbudsjettet og videre fordelt av fylkeskommunen til kommunene. Denne ordningen opphørte i 2017. Hedmark fylkeskommune valgte allikevel å bevilge midler til påfyll av kommunale næringsfond i fjor. I 2018 var Nord-Odal kommune imidlertid ikke blant de kommuner som fikk fylkeskommunalte tilskudd til formålet. Kommunestyret vedtok derfor å bevilge kr 200.000 til påfyll av næringsfondet  på møtet 2. mai (Sak 18/968-1).

Du kan lese mer om betingelser og vilkår for næringsfondet her. Søknaden opprettes direkte på regionalforvaltning.no (Søk etter Nord-Odal).

Kommunalt næringsfond benyttes som direkte støtte til bedrifter i etablerings- eller utvidelsesfase, og har vist seg å være et effektivt middel for å stimulere til aktivitet, samtidig som det er en fin måte for kommunen å komme i kontakt med både gründere og etablert næringsliv. Flere søkere har blitt inspirert til å delta på etablererkurs, eller finner samarbeidspartnere gjennom henvising til nettverk. I 2017 ble de registret 34 nye foretak (SSB, tab 06104) og det ble skapt 25 nye arbeidsplasser i Nord-Odal (SSB, tab. 07984).

Oversikt over bevilgninger i 2017:

  • Sand regnskapsservice (utvidelse forretning)
  • Øberg bygg (markedsføring/skilt)
  • Sand sentrumsforening (nettside)
  • Fjellrypa (prøveproduksjon mannsbunad fra Odalen)
  • Nyland gård (andelslandbruk - andelssalg/markedsføring)
  • Odal fritid og turistservice (utvidelse av forretningsmodell)
  • Grønt grep (nettside)
  • Munkeheimen gårdsbutikk (nettbutikk)

 

Kommunalt næringsfond