Ordfører Lise Selnes har idag, i samarbeid med Nordre Odalen Kulturminnelag, bekranset krigsminnesbautaene ved Sand kirke, Mo kirke og Trautskogen kapell.
 

Trautskogen kapell med Hans Ludvig Fredheim

Bekransning 8. mai

Sand kirke med Gunnar Nygård

Bekransning 8. mai

Mo kirke med Asgeir Østli

Bekransning 8. mai