Akershus Energi Vind AS har laget en overordnet framdriftsplan for Odal Vindkraftverk. Som i alle større prosjekter kan tidsplanen endres undervegs, informasjon om eventuelle endringer vil komme om det skulle bli aktuelt også her.

Framdriftsplan Odal Vindkraftverk