Fra 1.juli til og med 9. august er det tidligstemmegivning. Ønsker du å stemme i denne perioden kan du rette en henvendelse til kommunen, postmottak@nord-odal.kommune.no / 68 97 81 00, eller møte opp på servicekontoret i åpningstiden.

Fra 12. august til 6. september er det ordinær forhåndsstemmegivning.

Se video: Slik stemmer du

Se video: Bodd i Norge i mer enn 3 år