1.    Besøk må avtales og tilrettelegges for hver enkelt inne på sykehjemmene.
2.    Ved besøk av mer enn to personer må man benytte utearelaer, kantine eller arbeidsstua. Sammen finner vi gode løsninger. 
3.    Generelle smittevernstiltak må overholdes: Håndhygiene, en meters avstand osv. 

Besøk er viktig for hver enkelt beboers livskvalitet. Hjelp oss med å beskytte beboerne på våre sykehjem – følg besøksreglene!