Pensjonistforeninger og andre frivillige foreninger som driver aktivt arbeid for eldre kan fremme forslag til kandidater. Det bes om at forslag sendes på e-post eller med brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua innen 2. mai 2017 kl 12.00.