Råd for likestilling av funksjonshemmede er et rådgivende medvirkningsorgan i kommunen, jf. kommuneloven § 5-12.

Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet. Dette gjelder ikke saker som omhandler enkeltpersoner. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

Det er kommunestyret som velger rådet. Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser. Rådet velger selv sin leder og nestleder. I «reglement for politiske organer i Nord-Odal kommune» § 35 Råd for likestilling av funksjonshemmede er det fastsatt at rådet skal bestå av syv faste medlemmer og syv varamedlemmer. Minst 5 av medlemmene/varamedlemmene bør være valgt blant forslagene som har kommet fra brukerorganisasjonene. 

Vi trenger flere innspill fra brukerorganisasjonene på aktuelle medlemmer. Kommunestyret skal gjennomføre valget av medlemmer 16. desember. Fristen for å levere inn forslag er 14. desember 2020.

Forslag sendes til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua eller e-post til postmottak@nord-odal.kommune.no

Det er fint om aktuelle kandidater fyller ut følgende skjemaer: