Formannskapet har kommet med forslag på meddommere til Glåmdal jordskifterett, Glåmdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett til kommunestyret. Disse forslagene legges med dette ut for gjennomsyn.

Det er mulig å gi tilbakemelding på de aktuelle forslagene.

Innspill må være levert kommunen innen kl. 12.00 den 10.06.2020.

Innspill kan gis pr. e-post til postmottak@nord-odal.kommune.no eller pr. brev til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua

Det er også mulig å melde seg som interessert da det mangler meddommere.

Glåmdal jordskifterett, det skal velges 4 menn og 4 kvinner:

Menn:

NavnFødselsår
Øystein Lerdalen1963
Rune Haukerud1979
Per Simen Løken1971

Kvinner:

NavnFødselsår
Tove Lise Bunes1970
Lene Bunes1995
Ragnhild Haagenrud Moen1974

Glåmdal tingrett, det skal velges 12 kvinner og 12 menn:

Menn:

NavnFødselsår
Henning Bothner1968
Anders Koldem1965
Øystein Lerdalen1963
Per Simen Løken1971
Arnfinn Bråten1961
Finn Egil Sandmo1958

Kvinner:

NavnFødselsår
Mette Strand1970
Vigdis Olausson Mellem1954
Anette Voll1981
Elin Køien Hansen1960
Sonja Gravli Skulbru1969
Tove Lise Bunes1970
Mona Kristin Berg1972
Tove Berge1958
Grethe Julsrud1955
Tove Farsethås1970

Eidsivating lagmannsrett, det skal velges 3 kvinner og 3 menn:

Menn:

NavnFødselsår
Gunnar Nygård1952
Rune Haukerud1979
Rune Skolbekken1971

Kvinner:

NavnFødselsår
Elin Køien Hansen1960
Lene Bunes1995
May Berit Skogheim1965