Bakgrunnen for dette er at det befinner seg mer ferdig opparbeidet masse på eiendommen enn hva kommunen la til grunn da utvinningsretten første gang ble annonsert.

Den ferdig opparbeidede massen må sannsynligvis overtas av ny entreprenør. Pris pr. tonn ferdig opparbeidet masse vil være en annen enn den volumbaserte prisen som skal betales for masse som utvinnes og bearbeides av ny entreprenør.

De som allerede har meldt sin interesse for utvinningsretten, om vil bli informert om de endrede betingelsene.

Utvinningsrett Prærien masseuttak