I Nord-Odal kommune kan du forhåndsstemme på servicekontoret i administrasjonshuset (adresse: Herredsvegen 2, 2120 Sagstua).  Servicekontoret har åpent mandag til fredag fra kl. 10.00 til 14.00. I tillegg vil det være langåpent til 19:00 torsdag 29. august og torsdag 5. september. Lørdag 31. august vil det også være mulig å komme å forhåndsstemme mellom kl. 11.00 og 13.00.

Alle som bor på institusjoner vil få mulighet til å stemme der. Informasjon om dato og tidspunkt for dette vil bli hengt opp på den enkelte institusjon.

Du må huske legitimasjon. Håper at alle med stemmerett benytter seg av muligheten til å stemme både i fylkestingsvalget og kommunestyrevalget.

Her er en oversikt over hvem som stiller til valg i Nord-Odal:

Listene til Fylkestingsvalget

Du finner nyttig informasjon om valget på følgende nettsider:

  • valg.no På valg.no skal man kunne finne all informasjon fra Valgdirektoratet vedrørende valg. Det skal særlig være enkelt å finne informasjon og veiledning om når, hvor og hvordan man stemmer, både i Norge og utenriks.
  • valglokaler.no  Der kan du søke opp valglokaler og få kartfunksjon. Også kort faktainformasjon om valget vil finnes her.
  • Valgresultat.no  På valgdagen fra kl. 21 vil prognoser og valgresultater bli presentert på dette nettstedet.