• Håndvask eller hånddesinfeksjon bør være tilgjengelig ved inngangspartier i næringslokaler.
  • Det anbefales håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider og ellers ved synlig skitne hender.
  • Toaletter og vaskeservanter, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte. Etanolbasert desinfeksjon kan brukes på ellers rene flater (slik som håndtak, tastaturer, telefoner og lignende), ellers anbefales god rengjøring med vanlige rengjøringsmidler.
  • Arbeidsgivere bes om å vurdere muligheten for hjemmekontor og nødvendigheten av møtevirksomhet.
  • Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb.
  • Håndverkere og tjenesteytende bedrifter som utfører hjemmebesøk, må sikre at arbeid ikke utføres hos oppdragsgivere som er i karantene/har påvist smitte.
  • Er man nødt til å ha nærkontakt med personer som er smittet bør dette gjøres i samarbeid med kommunehelsetjenesten.


Les mer om forebygging på arbeidsplasser på folkehelsesinstituttets hjemmesider. Ta gjerne kontakt med næringssjef Eva Snare i Nord-Odal kommune eva.snare@nord-odal.kommune.no , telefon 904 00 643 for nærmere informasjon.