Nord-Odal kommune og kommuneoverlegen har vedtatt å forby sosiale sammenkomster med mer enn 5 personer for å redusere smittespredning av Koronaviruset (covid-19). Vedtaket er hjemlet i Smittevernloven § 4.1 Brudd på forbudet vil kunne anmeldes. Se for øvrig også FHI sine retningslinjer, informasjon og anbefalinger vedr. Koronavirus og smittevernråd.

Folkehelseinstuttet - korona