Det er viktig for kommunen å minne om at det er forbudt å legge ut for til hjortevilt jamfør forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) § 6.

Det kan gis tillatelse til foring av Mattilsynet der det er en planmessig foring i en begrenset periode av hensyn til trafikksikkerhet, eller som nødforing der CWD ikke er påvist. Det finnes ingen slike unntak i Nord-Odal kommune.

Vi har hatt veldig mange rådyrpåkjørsler den siste tiden, og det er leit å se litt misforstått foring der det blir lagt ut for til hjortevilt på «feil side» av trafikkerte veger. Viltet må da krysse vegen for å komme til foret. Dette, i tillegg til det generelle forbudet, gjør det ekstra alvorlig, og kommunen vil følge slike saker framover.

Forskrift