For å hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester fatter kommuneoverlegen i Nord-Odal kommune 03.04.20 følgende vedtak jfr. smittevernlovens § 4-1 5. ledd, jfr. 1. ledd:

«Dagsopphold og overnatting i campingvogn, bobil etc. utenfor egen bostedskommune er ikke tillatt. Unntak for dem som i jobbsammenheng bor i campingvogn, bobil etc.

Kommunen gir ikke dispensasjon fra dette»

Vedtaket gjelder fra 03.04.20 inntil nytt vedtak foreligger.