Unntak fra forbudet er følgende: 
a.    bruk av grillinnretninger og kaffebål,
b.    brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og overflatebehandlet trevirke,
c.    brenning av avispapir og liknende for opptenning i vedovn,
d.    bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,
e.    Sankthansbål av trevirke, med unntak av impregnert og overflatebehandlet trevirke,
f.    Brenning av halm i stubb og rankebrenning i skogbruket,
g.    Øvelsebrenning utført for opplæring og trening i brannvesenet.

 

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.


Les hele forskriften på lovdata.no her

brann