Det er mindre sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Glomma, og dermed også i Storsjøen, i 2021. NVE vurderer at det er 5 prosent sannsynlig for at det blir vårflom på oransje nivå.

NVE forteller at det i hedmarksdelen av Innlandet er noe mindre snø enn normalen i høyden, men minner samtidig på at det er været framover som avgjør hvor stor vårflommen blir.

 • Moderat varme og lite nedbør betyr normal vårflom på gult nivå eller lavere
 • Uvanlig varmt, men lite nedbør betyr stor flom (sannsynlig oransje nivå)
 • Mye nedbør og varme betyr oransje og rødt nivå

Kriseledelsen i Nord-Odal kommune prioriterer arbeid med flomberedskap, parallelt med den pågående koronakrisen, og vil kontinuerlig overvåke utviklingen.

Hvordan kommunen arbeider

Det er foreløpig for tidlig å si noe konkret om når vannstanden vil kulminere i 2021 eller hvordan situasjonen vil utvikle seg, siden dette er avhengig av snøsmelting, nedbør og andre forhold som kan påvirke vannstandsnivået i tiden framover.

Nord-Odal kommune arbeider imidlertid for at man skal være rustet for store vannmengder, og gjennomfører blant annet følgende tiltak:

 • Kommunen har mange sandsekker i god stand på lager. Disse kan også lånes ved behov
 • Vurdere tetting av hull i demninger
 • Sikre bygningsdeler langs vassdragene
 • Vurdere hvilke veier som kan bli påvirket av høy vannstand i 2021
 • Koordinerer beredskapsarbeidet i tilfelle krevende situasjoner
 • Brannvesen har skogbrannpumper og lensepumpe som kan settes inn til pumping av vann, i tillegg har de båt.
 • Brannvesenet har vakttelefon for akutte hendelser og spørsmål som ikke kan vente til vanlig åpningstid; 957 84 912
 • Informasjon til innbyggere (denne side, samt Facebook)

Vi samarbeider tett med kommunene i regionen i tillegg til GIVAS i forhold til strategier og utvikling på flom. I tillegg har GIVAS egne beredskapsrutiner når det gjelder overvann, vann og avløp.

Fjern alt som ligger løst!

Det er viktig å minne om at for eksempel lokale bønder ikke har krav på erstatning dersom en høyball eller annet landbruksutstyr blir tatt av vannet. Hvis utstyr fra ditt landsbruksområde gjør skader fordi den ikke er sikret eller fjernet fra et utsatt område, risikerer du å få et erstatningskrav.

Oppfordringen er derfor klar: Fjern alt som kan bli tatt av vannmassene, da det kan medføre økonomiske tap i etterkant!

Relevante nettsider

En rekke andre internettsider gir detaljert informasjon om flommulighetene, og disse oppdateres kontinuerlig dersom det er behov. Her får du en oversikt over de mest relevante:

 • Varsom.no: Informasjonsside levert av NVE, Statens vegvesen og Meteorologisk institutt
 • Glb.no: Glommen og Laagen Bruksforenings side viser vannstandsutviklingen
 • Sildre: En tjeneste fra NVE hvor man også kan følge med på flommens utvikling lenger nord i Glomma. Det er mulig å abonnere på farevarsel fra nve.no
 • Senorge.no: Viser hvor mye snø det ligger i Glommas nedslagsfelt, og hvor mye vann det er i snøen slik at man har en oppfatning av hva som kan komme
 • Statens vegvesen: Informasjon om stenging av fylkesveier, riksveier og E16

Sjekkliste for innbyggere

I tillegg til at vi følger med og har noen ressurser er det viktig å huske på at det er den enkelte innbygger som er ansvarlig for egne materielle verdier. Vi anbefaler derfor alle som bor i flomutsatte områder å følge ekstra godt med, og å se over og følge denne sjekklista. Jo tidligere en del av disse tiltakene iverksettes jo bedre rusta er man om/når flommen kommer.

 • Sikre alt som kan flyte vekk i flom, inkludert rundballer, kanoer og tilsvarende
 • Sjekk kummer og sluk
 • Fjern snø og is fra avløpsveier og sluk
 • Finn ut hvor vannet selv vil gå, det vil alltid gå til det laveste punktet
 • Gå sammen med naboer og legg en plan
 • Fjern kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt
 • Rydd i hus, kjeller og garasje, der du tror at det er fare for at vannet kan komme inn
 • Lag dreneringskanaler
 • Vurder ekstern hjelp
 • Ring forsikringsselskapet, få råd og sjekk hva de dekker
 • Ta kontakt med kommunen om du har behov for sandsekker