Oppdatering 28. mai 2020

Vårflommen er nå i gang i store deler av landet, men er foreløpig ganske moderat. Selv om det har smeltet en del snø siste uke er det imidlertid fortsatt relativt stor sannsynlighet for stor vårflom både i sør og nord. Hvordan vårflommen utvikler seg er helt avhengig av været framover.

Les mer i vårflomanalysen publisert i dag, 28. mai

--

Temperaturen er nå stigende, og med det vil snøsmeltinga i fjellet komme i gang, med påfølgende vannføringsøkning.

Den gjeldende prognosen (fra 14. mai) sier at det for Glomma ved Elverum er 50% sannsynlighet for en utfordrende situasjon, 20% for en alvorlig situasjon og 5% for en ekstrem situasjon. Prognosen for Glomma ved Elverum er den nærmeste for Storsjøen.

Den neste prognosen kommer torsdag 4. juni.

Følg med på vannstanden i Storsjøen

Vårflomanalyser fra NVE:

Kommunens kriseledelse følger med på utviklinga, og vil informere gjennom kommunens nett- og Facebooksider. Vi har også en del ressurser som kan bli viktige dersom flommen kommer, blant disse kan nevnes:

 • Skogbrannpumpe som kan settes inn til pumping
 • Brannvesenets båt
 • Sandsekker til henting (må fylles)

Sjekkliste for innbyggere

I tillegg til at vi følger med og har noen ressurser er det viktig å huske på at det er den enkelte innbygger som er ansvarlig for egne materielle verdier. Vi anbefaler derfor alle som bor i flomutsatte områder å følge ekstra godt med, og å se over og følge denne sjekklista. Jo tidligere en del av disse tiltakene iverksettes jo bedre rusta er man om/når flommen kommer.

 • Sikre alt som kan flyte vekk i flom, inkludert rundballer, kanoer og tilsvarende
 • Sjekk kummer og sluk
 • Fjern snø og is fra avløpsveier og sluk
 • Finn ut hvor vannet selv vil gå, det vil alltid gå til det laveste punktet
 • Gå sammen med naboer og legg en plan
 • Fjern kvister, gjenstander, grus og sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt
 • Rydd i hus, kjeller og garasje, der du tror at det er fare for at vannet kan komme inn
 • Lag dreneringskanaler
 • Vurder ekstern hjelp
 • Ring forikringsselskapet, få råd og sjekk hva de dekker
 • Ta kontakt med kommunen om du har behov for sandsekker