- Det er viktig at ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner får utført jobben sin fremover. Dette er  blant annet folk som skal sørge for at det er mat og nødvendige varer  i butikkene. Vi må legge til rette for at disse personene får utført sine oppgaver. Det handler om nødvendig forsyningssikkerhet, sier næringsminister Iselin Nybø. 
 
Departementet har gjort en vurdering av hvilket personell innenfor drivstofforsyningen og matvareforsyningen som kan anses som samfunnskritiske, og som dermed vil få tilbud om barnehage og barneskole for sine barn. 
 
Listen er ikke uttømmende. Det er kun kritisk personell tilbudet skal gjelde for. De aktuelle virksomhetene må avklar hvem dette gjelder for, og utøve skjønn i sin vurdering. Hvis en annen forelder kan ivareta barnepasset, så skal barna være hjemme. Og personer som ikke er barnas foreldre og er i risikogruppen skal ikke brukes til barnevakt. 

Lista over personell som nå føyes til lista over kritiske samfunnsfunksjoner:

  • Sjåfører
  • Lagerarbeideere
  • Ansatte ved distribunaler og lagre
  • Ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg
  • Ansatte i sentrale administrative funksjoner
  • Ansatte i fôrindustrien
  • Personer som arbeider med husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk
  • Veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk
  • Ansatte i næringsmiddelindustrien
  • Butikk- og bensinstasjonsansatte

Hvis begge foreldre til barn (under 12 år) i barnehage eller skole i Nord-Odal arbeider innenfor noe i denne lista, eller den tidligere presenterte lista over kritiske samfunnsfunksjoner, skal barna ha et tilbud om å være i barnehage eller skole.

Regjeringens nettside