De smittede tilhører alle samme husstand og har i flere dager vært i karantene som nærkontakter til smittede i annen kommune. Det er derfor lite sannsynlig at dette utbruddet har medført videre smitte i Nord-Odal. Men smittesporing og registrering av nærkontakter er gjennomført, og de smittede følges opp av helsepersonell.

Av hensyn til personvernet gir vi ikke flere opplysninger.

Vi ønsker alle de smittede god bedring.

Total status i Nord-Odal er pr. i dag 10 smittede siden pandemiens begynnelse.