Hvis du er permittert eller arbeidssøker av andre årsaker er det nå spesielt viktig at du registrerer Mål, CV og Jobbprofil, og hvilken stilling du er permittert i fra (Jobb jeg har nå) på Ditt NAV. Med mange i karantene, og stadig flere syke kan det være noen som har bruk for nettopp det DU kan!

Du skal registrere slik i aktivitetsplanen:

  • Jobb jeg har nå (i Aktivitetsplan)
  • Mål (f.eks permittert sjåfør, i karantene fratil, i Aktivitetsplan)
  • CV
  • Jobbprofil

Da vil arbeidsgiverne og vi i NAV finne deg, og bidra til at viktige oppgaver fortsatt kan ivaretas.

Les om DIALOG MED NAV I FORBINDELSE MED KORONAVIRUSET på vår nettside.

NAV Nord-Odal