Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom utenfor bostedskommune opphører fra og med 20.04.2020. Nord-Odal kommune opphever samtidig sitt lokale forbud mot camping i kommunen.

Nord-Odal kommune oppfordrer alle om å følge myndighetenes sterke oppfordring om å begrense unødvendig reiseaktivitet. Kommunen vil innrette seg etter nasjonale retningslinjer, og letter på stengingsvedtaket av 03.04.2020.

Dette innebærer at campingplasser kan åpne opp for gjester med fast vognplass fra og med 20.04.2020.

Smittebegrensning har fremdeles høyt fokus og kommuneoverlegen har med hjemmel i Lov om vern mot smittsomme sykdommer, § 4-1, vedtatt at felles sanitæranlegg på campingplasser skal holdes stengt.

Campingplasser oppfordres til å legge til rette for at ekstra hygienetiltak i forbindelse med vannpåfylling og tømming av kjemikalietoalett i tråd med innsendte søknader.

Vedtaket gjelder fra 20.04.20 inntil nytt vedtak foreligger.

Kommuneoverlegen