Innlandstrafikk har i ettermiddag informert kommunene om at de gjenoppretter ordinært rutetilbud først onsdag 13. mai 2020. Selv om ordinært rutetilbud gjenopprettes vil fortsatt bussene kjøre med halv kapasitet.

Det reduserte rutetilbudet mandag og tirsdag innebærer at det ikke vil være noe rutetilbud fra ungdomsskolen ved skoleslutt, og skolen kan derfor ikke åpne som planlagt mandag 11. mai . Dette innebærer at det vil bli fjernundervisning etter gjeldende plan for alle elever ved ungdomsskolen mandag 11. og tirsdag 12. mai.

For 1. - 7. trinn får dette ingen konsekvenser.