Endringen i skjenkereglene gjelder i utgangspunktet for alle kommuner. Kommuner med stort smittetrykk kan gjennom lokale forskrifter vedta strengere regler enn de nasjonale.

Smittetrykket i Nord-Odal er pr. i dag på et slik nivå at dette ikke er aktuelt, og vi følger dermed de nasjonale reglene på dette området. Kriseledelsen følger, som vanlig, med på smitteutviklingen og vil vurdere situasjonen ved eventuelle endringer.

Pressemelding fra regjeringen