Møtested i år blir Korsholen.

  • Leder i NJFF, Knut Arne Gjems, kommer og gir oss noen synspunkter om elg og elgjakt, og kanskje litt mer…
  • Informasjon fra kommunen
  • Statistikk elgjakta 2022

Det blir enkel servering.

Vel møtt!