Dette gjøres for at skolen skal kunne planlegge en eventuell omorganisering av undervisningen, hvor da fjernundervisning av elevene er mest aktuelt.

Vi har pr. i dag ingen med påvist koronasmitte i Nord-Odal, men velger allikevel å iverksette dette tiltaket for å forhindre spredning.

Når omorganisering av undervisningen vil tre i kraft er ikke avgjort, men informasjon vil bli gitt så snart den foreligger.

Med denne beslutningen følger vi en av anbefalingene gitt av Fylkesmannen i Innlandet, som sier at stengning skal vurderes fortløpende og fjernundervisning anbefales. Denne anbefalingen gjelder fra og med ungdomsskole og oppover, når det gjelder barneskole vil eventuelle omlegginger av undervisning gi større ringvirkninger fordi mange foreldre da vil måtte være hjemme med sine barn.

Kriseledelsen i Nord-Odal kommune følger i disse dager utviklingen nøye, og møtes flere ganger daglig.