Prosjektet «Trygg hverdag i eget hjem» varer frem til 2020. Statistikk viser at behovet for helsetjenester i kommunen øker, og for at helsetjenesten skal kunne tilby like gode tjenester i fremtiden må vi ta i bruk ulike hjelpemidler.

Superbruker og bruker

Mari Trøftbråten er superbruker i Nord-Odal kommune, og har hovedansvaret for implementeringen av velferdsteknologi gjennom prosjektet. Nord-Odal startet opp med elektroniske medisindispensere i april 2018. Elektroniske medisindispensere er en av flere velferdsteknologiske hjelpemidler som skal implementeres i kommunen. Eksempler på velferdsteknologiske hjelpemidler kan være dørsensor, fallalarm og e-låser.

Tor Stensby var den første som tok i bruk elektronisk medisindispenser i Nord-Odal. Han forteller at han er veldig fornøyd med dispenseren, og at han aldri trenger å bekymre seg for når han får medisiner. Han vet at han får de til faste tider hver dag. Han oppgir at den også er veldig lett å bruke, noe han synes er positivt.

Mari T Trøftbråten og Tor Stensby

Stor funksjonalitet

I dag har kommunen sju elektroniske medisindispensere fordelt hos personer i ulike aldersgrupper. De oppgir alle at de er fornøyd og synes den er lett å bruke. Flere benytter seg av de ulike funksjonene som eksisterer på dispenseren. Noen av funksjonene er meldingsutveksling, der pårørende eller helsetjenesten kan kommunisere med personene. En annen funksjon er reisemodus, der personer med dispenser eller pårørende kan ta ut medisiner for den perioden de er på reise. Det kan også legges inn varslinger og påminnelser på dispenseren.

Pårørende eller ansatte ved helsetjenesten fyller opp elektronisk medisindispenser hver 14. dag. Dersom personer med dispenser ikke tar medisinene innen gitt tid, mottar pårørende eller helsetjenesten varsel slik at de følger opp årsaken til dette. Denne varslingen oppleves som en trygghet for både personer med dispenser og pårørende.

Økt selvstendighet

Personer med elektronisk medisindispenser forteller at de får medisiner til rett tid, og de opplever mer innhold i hverdagen ved at de slipper å vente på helsetjenesten. De oppgir at de også opplever økt selvstendighet og egenmestring. De ansatte i helsetjenestene oppgir at de opplever økt sikkerhet og trygghet rundt medisineringen, og tror at mange kunne hatt nytte og behov for elektronisk medisindispenser.

Fornøyde brukere

Noen sitater fra personer med elektronisk dispenser:

«Jeg husker å ta medisinen min»,

«Den hjelper meg å stå opp om morgenen»,

«Den gir meg medisinene mine på nøyaktige klokkeslett»,

«Jeg får nøyaktig de medisinene jeg skal ta, jeg får verken mer eller mindre».

«Jeg må ikke lenger opp om morgenen for å slippe inn hjemmesykepleien, nå kan jeg styre det mer selv.»

«Min konklusjon på elektronisk medisindispenser er følgende: Helt utrolig! Fordi den fungerer så bra!».