Registrering av kandidater

For å imøtekomme behov og ønske fra kommunene om å slippe å registrere inn alle kandidatene i eksamenssystemet, må alle kandidatene nå registrere seg selv på http://jegerproveeksamen.no/for-kandidater/. Det er et absolutt krav at alle kandidater må registrere seg selv med navn, adresse, personnummer, e-post og telefon før de kan avlegge eksamen.

Etter registrering får kandidatene tilsendt brukernavn og passord på SMS og e-post for å logge seg inn på «Min side» på www.jegerprøveeksamen.no/logg-inn. Kandidaten kan endre registrerte opplysninger på «Min side».