Det sendes i disse dager ut et informasjonsbrev til alle huseiere, som viser detaljert utregning av eiendomsskatten. Her vil du se hva du skal betale, og hva du betaler for.

Det er også informasjon om klagemuligheter i brevet.

Ved spørsmål, ta kontakt med Eiendom- & Samfunnsetaten v/Johnny Sivertsgård, 62 97 81 65.

Eiendomsskatteliste 2017 var lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 27.02.-20.03.2017.