Edvard Lysne, ny direktør for HIKTHedmark IKT (HIKT) er et interkommunalt IKT-samarbeid for kommunene Hamar, Stange, Løten, Kongsvinger, Nord Odal og Grue. Etter en grundig prosess er Edvard Lysne ansatt som ny leder for selskapet, som er kommunenes viktigste verktøy for digitalisering. 

- Kommunene skal inn i et taktskifte når det gjelder digitalisering. Da trenger vi en utviklingsorientert og kunnskapsrik leder som kan ta oss inn i en ny tid. Edvard Lysne har solid erfaring fra strategisk og digitalt orientert innovasjonsarbeid. Jeg er veldig fornøyd med at Edvard har takket ja til stillingen, sier Bjørn Gudbjørgsrud, som er rådmann på Hamar og styreleder i Hedmark IKT.

Edvard Lysne er glad for å få ha fått denne muligheten og ser fram til å jobbe med et så viktig område. - Hele det norske samfunnet er på vei inn i en epoke preget av sterk digitalisering og behov for digital innovasjon. Dette skaper nye muligheter for hvordan kommunene både kan og må løse sine svært viktige samfunnsoppgaver i fremtiden, sier  han. - HIKT leverer viktige tjenester til eierkommunene, og jeg er glad for at eierne har ambisjoner og forventninger til at HIKT skal være en sentral kraft i kommunenes videre digitaliseringsarbeid, sier Lysne.

Hedmark IKT har i underkant av 40 ansatte, og en omsetning på om lag 100 millioner kroner. HIKT ivaretar drift, service og utvikling av eierkommunenes informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Selskapet ledes av et styre som er sammensatt av rådmennene i de samarbeidene kommunene.