- Vi har måttet tilpasse oss den nye hverdagen som følge av korona-situasjonen, sier rådgiver og møteholder Ann Iren Tjore.  Sammen med ei fostermor skal hun nå - over nett - fortelle interesserte om det hun kaller for verdens viktigste jobb, nemlig fosterhjemsarbeid. Fosterhjemstjenesten Hedmark er den første avdelingen i region øst som prøver dette, og håper hedmarkingene tar imot tilbudet. Fra før av har de tilbud om webinar i tillegg til fysiske infomøter, og synes et digitalt infomøte passer inn i informasjonsmixen. Her trenger du ikke gå ut av sofaen for å delta, samtidig er det et levende møte med mulighet for å stille spørsmål underveis. Møtet foregår i Teams, men man trenger ikke å ha dette installert for å delta.

- Dette informasjonsmøtet er som alle andre møter, helt uforpliktende, og med lav terskel. Vi forteller om hva det innebærer å være fosterhjem, hvem barna er, hvor de bor mens de venter, hvem du må samarbeide med og alt møtedeltakerne ellers lurer på. Målet er selvsagt at vi skal få gode kandidater inn på kursene våre, men folk må velge seg inn selv – på bakgrunn av god informasjon, sier Tjore.

Meld deg på det digitale informasjonsmøtet

Om Fosterhjemstjenesten
Hvert år trenger ca. 90 barn og unge i Hedmark et godt og trygt hjem. Fosterforeldre selv sier det er tøft, men verdt det. Vi rekrutterer fosterhjem i hele Hedmark, og alle fosterhjem får generell opplæring - både i grupper og individuelt.