Målgruppe

Leverandører som ønsker å delta(r) i offentlige anbudskonkurranser og bli mer konkurransedyktige.

Påmelding

https://kongsvingerregionen.no/offentlige-anskaffelser-i-kongsvingerregionen/

Program

13.00 – 13.05 :  Velkommen v/ regionrådsleder for Kongsvingerregionen

13.05 – 13.25 :  Hvordan komme i gang? Hvordan skjer anbudsprosessene i det offentlige? Informasjon og verktøy v/ Terje Øverby innkjøpssjef, Regionalt innkjøp Kongsvingerregionen (RIIK)

13.25 – 13. 50 :  Hvordan lage tilbud? v/ Øystein Sætrang, innkjøpsleder, Innlandet fylkeskommune

13.50 – 14.00 :  Presentasjon av fiktivt konkurransegrunnlag, v/Øystein Sætrang innkjøpsleder, Innlandet fylkeskommune

14.00 – 14.50 :  Gruppeoppgave. Gruppene utformer forslag til tilbud

14.50-15.00 :  Pause

15.00 – 15.10 :  Erfaringer med å lage tilbud og ha det offentlige som kunde v/ Per-Otto Sletten, Flisa Trykkeri og Erik Heggelund, Klubben AS

15.10 – 16.00 :  Evaluering av tilbud Spørsmål og diskusjon. v/ Øystein Sætrang, innkjøpsleder, Innlandet fylkeskommune og Terje Øverby innkjøpssjef, Regionalt innkjøp Kongsvingerregionen (RIIK)

16.00 – 16.10 :  Oppsummering og avslutning

Ta kontakt for mer info: Ann-Kristin Torgersen Aamodt, tlf. 990 36 495, e-post: ann.kristin@klosser.no

Digital samling offentlige anskaffelser