For å kunne gi et helhetlig, forsvarlig, pedagogisk opplæringstilbud for alle elevene ved skolen, er det nødvendig at elevene på 6. trinn gis digital hjemmeopplæring, i første omgang onsdag 24.03 og torsdag 25.03.