Beslutningen gjør at RWE nå er i dialog med nye mulige turbinleverandører for prosjektet, en dialog de har kommet langt med. Turbintyper som nå vurderes er sammenlignbare med de dimensjoner som ligger i godkjent MTA/Detaljplan.

- Å måtte bytte turbinleverandør så sent i prosjektet er utfordrende i forhold til tidsplanen, men RWE er fremdeles positiv til prosjektet og mulighetene for å få satt prosjektet i drift før utgangen av 2021, sier prosjektlederne Iris Eski og Martin Westin.

Målet er videre å få nødvendige forutsetninger på plass for å kunne ta investeringsbeslutning så fort som mulig. Med nåværende fremdrift i prosjektet skal det være mulig å kunne treffe en investeringsbeslutning i løpet av første delen av kvartal 1 2020.

- Vi beklager å ytterligere en gang måtte utsette beslutningen men vil samtidig forsikre dere om at vi gjør alt vi kan for å legge til rette for en positiv investeringsbeslutning i prosjektet. Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi har noe mer å formidle, avslutter Iris Esik.

E.ONs fornybarvirksomhet har blitt til RWE