Nord-Odal kommune tar i disse dager i bruk trygghetsboligene ved Sand bosenter. Dette skal være et tilbud til personer som trenger tilstedeværende personell hele døgnet. Hjelpebehovet skal være mindre enn på sykehjem og mer enn i en omsorgsbolig.

Alle måltider vil være i fellesarealet. Maten lages av kjøkkenet på Nord-Odal sykehjem.

Beboerne skal ha med seg private møbler, utstyr og personlige eiendeler. Det blir husleie og øvrig ellers som om man er hjemme eller i en omsorgsbolig.

I forbindelse med at de første beboerne var på veg inn i boligene sine fikk vi en liten omvisning, og dette ser ut til å bli et flott nytt trinn i Nord-Odal kommunes omsorgstrapp.

Ansatte ved trygghetsboligene
Noen av de blide ansatte som tok imot beboere i trygghetsboligene, fra venstre Jan Even Rønning, Håkon Stendal, Kristin Knapper og Gunn Lerdalen.