Bunesvegen skal oppgraderes og det skal blant annet etableres rundkjøring i krysset Bunesvegen/Sentrumsvegen og langsgående busslommer ved siden av kommunehuset. Dagens bussholdeplass vil bli omgjort til parkering.

I forbindelse med disse arbeidene vil store deler av vann- og avløpsnettet i området byttes ut.  Arbeidene vil medføre endringer i kjøremønsteret i sentrum, og det oppfordres til å følge oppsatt skilting.

Vi benytter derfor muligheten til å oppfordre til å bytte ut bil med sykkel for de som har muligheten til det.

Prosjekttegninger