Som vedtatt i kommunestyremøtet 17. desember 2015:

Budsjett- og økonomiplankommentarer 2016-2019