NAV Nord-Odal følger Helsedirektoratets anbefalinger om bruk av hjemmekontor, og flere brukere vil i en periode bli fulgt opp gjennom NAVs digitale løsninger.

Veilederne ved NAV Nord-Odal har mye erfaring med å følge opp brukerne digitalt. Nå er det viktig at alle som har mulighet benytter seg av digitale tjenester. På Ditt Nav på nav.no kan du sende spørsmål og motta beskjeder fra NAV-kontoret.

Endringer i NAV-kontoret

NAV Nord-Odal iverksetter nå tiltak for å begrense smitte av koronaviruset, blant annet ved å avlyse store informasjonsmøter og begrense aktivitet i publikumsmottak. Vi har også stengt kontoret vårt for drop-in besøk og fysiske møter mellom veileder og bruker. Slike samtaler tar vi i stedet på Ditt NAV, telefon eller videomøte. Vi har i tillegg en nødtelefon for akutte situasjoner, mandag og torsdag 1200 - 1400, tlf nr 920 16 418, som erstatning for stengt mottak.  Publikum oppfordres til i størst mulig grad å logge seg inn på Ditt NAV på nav.no for å ha dialog med sin veileder og ellers finne informasjonen de trenger på nav.no og arbeidsplassen.no. De som ikke kan benytte digitale løsninger kan ringe NAV kontaktsenter tlf 55 55 33 33.

Utbetalinger går som normalt

Det understrekes at situasjonen ikke skal påvirke utbetalinger av stønader og ytelser fra NAV.

Det er viktig å forsikre alle om at de som mottar penger fra NAV vil få dem utbetalt som normalt, uavhengig av tiltak som iverksettes i forbindelse med den situasjonen vi er i nå.

Permitteringer

Alle bedrifter som planlegger å permittere flere enn 10 ansatte, er pliktige til å informere NAV om dette. 

For at NAV-kontoret skal gi best mulig tjenester til bedrifter og ansatte, er det viktig at NAV har et godt overblikk over hva som skjer. Arbeidsgiverne skal sende inn skjema om permitteringer som planlegges eller iverksettes. Arbeidsgiverne finner god informasjon om dette på nav.no/bedrift. De kan også ta kontakt med NAVs arbeidsgivertelefon 55 55 33 36.

Permitteringsvarsler sendes via eget skjema på nav.no.