Nord-Odal kommune har kjøpt ny båt for å styrke beredskapen på vannet. Båten skal benyttes av Nord-Odal brannvesen i brann- og redningsaksjoner, og av Driftsavdelingen i kommunen til andre arbeidsoppgaver.

Båten er et stort løft for kommunens beredskap og et etterlengtet ønske fra mange.

Vi håper selvfølgelig det ikke blir behov for å benytte båten i innsats, men dersom uhellet skulle være ute så varsles brannvesenet ved å ringe nødnummer 110.

Båt
Steffan Bunes og brannsjef Steinar Saugnes i den nye båten ved Sand brygge.